Sąd Rejonowy w Augustowie

ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów

NIP: 846-10-15-506
REGON: 000321282

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”),
od dnia 13.03.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.,
zostają odwołane wszystkie rozprawy w Sądzie Rejonowym w Augustowie (poza pilnymi).
 
Aktualny status spraw znjduje się w wyszukiwarce terminów rozpraw

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w Biurze Obsługi Interesanta.


Zarzadzenie nr A-0220-9/20

 Zarzadzenie nr A-0220-10/20

Zarzadzenie nr A-0220-12/20

Zarzadzenie nr A-0220-13/20

Zarzadzenie nr A-0220-14/20

  __________________________________________________________________________

Wstrzymanie przyjęć interesantów
w Sądzie Rejonowym w Augustowie
od dnia 13 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.


W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”),
uprzejmie informuję, iż z dniem 13 marca 2020 r.,
Sąd Rejonowy w Augustowie wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów
do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Kontakt z Sądem możliwy będzie wyłącznie korespondencyjne, telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Biura Obsługi Interesantów:

Augustów tel. tel. 87 643 84 30
Sejny tel. 87 517 38 32

e-mail: [email protected]

Zarzadzenie nr A-0220-8/20

  __________________________________________________________________________

 W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu uprzejmie informujemy,
że wstrzymujemy osobiste przyjmowanie interesantów przez kuratorów sądowych
na rzecz kontaktu drogą elektroniczną lub korespondencyjną.
Jednocześnie informujemy, że numery telefonów oraz adresy mailowe do Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej dostępne są na stronie internetowej Sądu.

 __________________________________________________________________________

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i  pracowników Sądu uprzejmie  informujemy,
że zawieszamy funkcjonowania kas Sądu.
Jednocześnie informujemy, że płatności bezgotówkowe dotyczące opłat sądowych oraz zakup znaku e-znaku sądowego mogą być dokonywane za pomocą platformy e-Płatności, zaś pozostałe płatności mogą być realizowane, np. przelewem bankowym, na numery kont bankowych, które podane są na stornie internetowej Sądu.

 __________________________________________________________________________

Informacja dot. wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”)

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i  pracowników Sądu
uprzejmie prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie
(np. udział w wokandzie) korzystać z innych dostępnych rozwiązań kontaktu z sądem
np.: kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też portalu informacyjnego.

Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek),
wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny
lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem,
prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie,
bądź drogą mailową do wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy

numery telefonów oraz adresy mailowe wydziałów dostępne są na stronie internetowej Sądu
w zakładce struktura organizacyjna

lub pracownikom Biur Obsługi Interesantów:
- Augustów tel. (87) 643 84 30
- Sejny tel. (87) 517 38 32

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

 Linki do stron internetowych:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
www.gov.pl/koronawirus

 __________________________________________________________________________

 

godziny pracy
poniedziałek 7.15 - 18.00
wtorek - piątek 7.15 - 15.15

tel.: 87 643 21 31 - centrala

www.augustow.sr.gov.pl
 

Sekretariat Prezesa Sądu
ul. 3 Maja 43, 16-300 Augustów

tel.: 87 643 84 52

fax: 87 643 84 64
e-mail: [email protected]
  godziny pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00


Wydziały Zamiejscowe w Sejnach
ul. Konarskiego 23B, 16-500 Sejny
tel. 87 517 38 30 - centrala
fax 87 517 38 32
godziny pracy
poniedziałek 7.00 - 18.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00

 
godziny pracy Kasy nr 1 w Augustowie

  poniedziałek - piątek 8.00 - 14.00
przerwa: 11.00 - 11.15
 godziny pracy Kasy nr 2 w Sejnach
poniedziałek - piątek 8.00 - 13.30

 

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i  pracowników Sądu uprzejmie  informujemy, że zawieszamy funkcjonowania kas Sądu.
Jednocześnie informujemy, że płatności bezgotówkowe dotyczące opłat sądowych oraz zakup znaku e-znaku sądowego mogą być dokonywane za pomocą platformy e-Płatności, zaś pozostałe płatności mogą być realizowane, np. przelewem bankowym, na numery kont bankowych, które podane są na stornie internetowej Sądu
.

 

 

W 2020 r. ustala się dni wolne od pracy za święta przypadające w sobotę:
Zarządzenie nr A-0220-2/20 Prezesa Sądu i Dyrektora z dnia 07.02.2020 r. (.pdf)
17.08.2020 r. (poniedziałek) – za święto przypadające w sobotę 15.07.2020 r.
24.12.2020 r. (czwartek) – za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r.
oraz 12.06.2020 r. (piątek) – za odpracowaniem w dniu 06.06.2020 r. (sobota)

 

UWAGA!
Opłat za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5,00 zł
należy dokonywać na konto sum na zlecenie
Nr: 64 1010 1049 0200 0813 9800 0000
prowadzone w NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku.

 
obszar właściwości
miasto Augustów oraz gminy: Augustów, Bargłów, Sztabin, Płaska, Nowinka i Lipsk
Wydziały Zamiejscowe w Sejnach: miasto Sejny oraz gminy: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny

 

właściwowość rzeczowa
wskazana jest w zakładkach Wydziałów

 

Augustów

  

(kliknij obrazek aby powiększyć)

Dojazd z dworca PKP do lokalizacji przy ul. 3 Maja 43 komunikacją miejską nr 2, 3, 6, 10
do przystanku 3 Maja KINO kierunek Centrum

Dojazd z dworca PKP do lokalizacji przy ul. Młyńska 59 komunikacją miejską nr 2, 3, 4, 10
do przystanku 29 Listopada ŚLUZA kierunek Centrum

Dojazd z dworca PKS do lokalizacji przy ul. 3 Maja 43 komunikacją miejską nr 2, 3, 6, 10
do przystanku 3 Maja KINO kierunek Dworzec PKP

Dojazd z dworca PKS do lokalizacji przy ul. Młyńska 59 komunikacją miejską nr 2, 3, 4
do przystanku 29 Listopada ŚLUZA kierunek Dworzec PKP

 Sejny

Brak komunikacji miejskiej i PKP.
Odległość od dworca PKS do lokalizacji Sądu wynosi około 1,1 km

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Strona główna

  Ostatnie wiadomości

 • Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

    Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji     Osoby uprawnione   Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) usługi: - nieodpłatnej pomocy prawnej, - nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, - nieodpłatnej mediacji świadczone są każdej osobie fizycznej, zwanej...
  czytaj więcej...
 • Ogłoszenie z art. 88b usp

  OGŁOSZENIE w trybie art. 88b - ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 365) o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Augustowie, zawierające informacje o:   1) organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie; 2) dacie powołania; 3) miejscu służbowym (siedzibie) sędziego.   1) Waldemar Leszczyński - Sędzia Sądu Rejonowego w Augustowie Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia...
  czytaj więcej...
 • Podział czynności sędziów

    Agnieszka Karwowska-Malec Jolanta Dubińska-Francke Małgorzata Bronakowska Bogumiła Malinowska Małgorzata Kisiel Krystyna Osewska Dariusz Kozłowski Tomasz Bronakowski Waldemar Leszczyński Bożena Buraczewska Lech Naszkiewicz Bartosz Malec Joanna Hofmann-Delbor
  czytaj więcej...
 • Wideokonferencje

  Zarządzenie nr A-0220-3/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzania wideokonferencji przez Sąd Rejonowy w Augustowie  
  czytaj więcej...
 • Kontrola zarządcza

    Plany działalności Sądu Rejonowego w Augustowie: Plan działalności Sądu Rejonowego w Augustowie na 2020 rok (.pdf) Plan działalności Sądu Rejonowego w Augustowie na 2019 rok (.pdf) Plan działalności Sądu Rejonowego w Augustowie na 2018 rok (.pdf) Plan działalności Sądu Rejonowego w Augustowie na 2017 rok (.pdf) Plan działalności Sądu Rejonowego w Augustowie na 2016 rok (.pdf) Plan działalności Sądu Rejonowego w Augustowie na 2015 rok (.pdf) Plan działalności Sądu...
  czytaj więcej...
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.