Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Augustowie

2015 - sprawozdania półroczne

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2015 r.) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Augustowie sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.
 
MS-S1 - SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015r.
MS-S5 - SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2015r.
MS-S6 - SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015r.
MS-S7 - SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2015r.
MS-S10 - SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015r.
MS-S16 - SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich za I półrocze 2015r.
MS-S20KW - SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2015r.
MS-Kom23 - SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2015r.
MS-S40 - SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2015r.
 
S00WS01R20152 - etatyzacja w sprawach cywilnych
S00WS05R20152 - etatyzacja w sprawach karnych i wykroczeniowych
S00WS16R20152 - etatyzacja w sprawach rodzinnych i nieletnich
S00WS20K20152 - etatyzacja w sprawach ksiąg wieczystych

Powrót na góre | Drukuj stronę