Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Augustowie

2018 - sprawozdania roczne

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2015 r.) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Augustowie sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 
MS-1r - sprawozdanie  w sprawach cywilnych za 2018
MS-5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2018
MS-6r - sprawozdzanie w sprawie osób osadzonych I inst. za 2018
Ms-7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach wykroczeniowych za 2018
MS-10r - sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń  wg własciwosci rzeczowej za 2018
MS-16-18r - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2018
Ms-20r - w sprawach ksiąg wieczystych za 2018
MS-23Kom - sprawozdanie z czynności komornika za 2018
Ms-40R - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2018

S00WS01R20184 - etatyzacja w sprawach cywilnych
S00WS05R20184 - etatyzacja w sprawach karnych i wykroczeniowych
S00WS16R20184 - etatyzacja w sprawach rodzinnych i nieletnich
S00WS20K20184 - etatyzacja w sprawach ksiąg wieczystych

Powrót na góre | Drukuj stronę