Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Augustowie

2020 - sprawozdania roczne

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2015 r.) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Augustowie sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 
MS-1r - sprawozdanie  w sprawach cywilnych za 2020
MS-5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2020
MS-6r - sprawozdzanie w sprawie osób osadzonych I inst. za 2020
MS-7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach wykroczeniowych za 2020
MS-10r - sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń  wg własciwosci rzeczowej za 2020
MS-16-18r - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2020
MS-20r - w sprawach ksiąg wieczystych za 2020
MS-23Kom - sprawozdanie z czynności komornika za 2020
MS-40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2020
MS-S62r - sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za 2020

S00WS01R20204 - etatyzacja w sprawach cywilnych
S00WS05R20204 - etatyzacja w sprawach karnych i wykroczeniowych
S00WS16R20204 - etatyzacja w sprawach rodzinnych i nieletnich
S00WS20K20204 - etatyzacja w sprawach ksiąg wieczystych
 
 

Powrót na góre | Drukuj stronę