25 kwietnia - Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Alienacja rodzicielska to przemoc emocjonalna, stosowana wobec dziecka przez jednego z rodziców, polegająca na niszczeniu jego więzi i relacji z drugim rodzicem. W momencie rozstania się rodziców, sądy automatycznie przyznają jednemu z rodzicowi główną opiekę nad dzieckiem, podczas gdy drugi rodzic otrzymuje niewielkie kontakty z nim. Dziecko trafiające pod opiekę pierwszoplanowego rodzica zaczyna tracić relacje i więzi z drugim rodzicem, co w Naszej ocenie jest i zawsze będzie sprzeczne z dobrem dziecka.

Dziecko jest wynikiem miłości obojga rodziców i nadal ma prawo o obowiązek styczności z nimi. Niestety liczne działania osób trzecich utrudniają lub wręcz uniemożliwiają dziecku na pełen kontakt z obojgiem rodziców. Najważniejsze jest by zaspokoić potrzeby dziecka, a jedną z tych potrzeb jest bycie kochanym i chęć posiadania przynależności do rodziny. Tylko rodzina, rodzice, rodzeństwo, najbliżsi są w stanie dziecku oddać cząstkę siebie, aby jego rozwój przebiegał prawidłowo i pozytywnie. Nikt nie jest w stanie dziecku zastąpić rodziców, prawdziwej rodziny, więzów krwi i szczęścia z posiadania dwóch kochających je bliskich.

Od dnia 25 kwietnia 2018 do dnia 25 kwietnia 2019 będzie prowadzona przez kilka instytucji rodzicielskich ogólnopolska kampania społeczna „Kocham mamę i tatę” mająca na celu zwrócenie uwagę społeczeństwa na nienaruszalne prawo dziecka do obojga rodziców. Bez względu na status prawny rodziców, dziecko nadal potrzebuje ich miłości, opieki i wsparcia, a my, jako społeczeństwo powinniśmy dziecku kontakt z bliskimi.

Każdy, kto uchyla się od pomocy dziecku, stosuje wobec niego przemoc. Nieudzielenie dziecku wsparcia, brak ochrony jego praw przez instytucje do tego powołane, a także zaniechanie działań w stosunku do dziecka, przeżywającego trudności po rozstaniu rodziców, jest równoznaczne byciem współtwórca przemocy wobec dziecka. Z uwagi na ten stan rzeczy, zwracamy się o przekazanie wszystkim podległym pracownikom treść naszego listu intencyjnego, a także o każdorazowe udzielanie wsparcia dziecku, dla którego zawsze najważniejsza będzie rodzina.

Plakat

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: 25 kwietnia - Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.