II Wydział Karny

 
Lokalizacja
ul. 3 Maja 43, 16-300 Augustów
 
Przewodniczący wydziału
SSR Agnieszka Karwowska-Malec
pokój 102
 
Sekretariat
Barbara Chmielewska - Kierownik Sekretariatu
pokój nr 104
tel.: 87 643 84 54
fax.: 87 643 84 65
 
Przyjmowanie interesantów
Sekretariat II Wydziału Karnego
pokój 101
poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
wtorek - piątek w godz. 8.00 - 14.00

Właściwość miejscowa

miasto Augustów oraz gminy: Augustów, Bargłów, Sztabin, Płaska, Nowinka i Lipsk
 
Właściwość rzeczowa
Sprawy:
-  karne /tryb zwyczajny/
-  z oskarżenia prywatnego - art. 212 kk
-  karno-skarbowe
-  wykroczenia, wnioski o ukaranie
-  wnioski w trybie przyśpieszonym
-  nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
-  wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych
-  należności sądowe
Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: II Wydział Karny
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.