Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Augustowie

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Wejścia główne do budynków Sądu Rejonowego w Augustowie (ul. Młyńska 59 i ul. 3-Maja 43) zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich), poprzez zamontowanie przy schodach platformy pionowej.

Na wyposażeniu Wydziałów Zamiejscowych w Sejnach Sądu znajdują się szyny teleskopowe umożliwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich po schodach na ciągach komunikacyjnych.

Istnieje  możliwość korzystania przez osoby niesłyszące i słabosłyszące z pomocy tłumaczy języka migowego po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Biura Obsługi Interesanta.

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim Biurem Obsługi Interesanta.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Augustowie oraz monitorowanie zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Augustowie.

Zadania Koordynatora dostępności:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Augustowie.
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z  2019 r. poz. 1696 z późn. zm.)
3
. Monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Augustowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
4. Przedstawianie Prezesowi i Dyrektorowi Sądu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
5.  Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnienu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

Powrót na góre | Drukuj stronę