Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 
Adres podmiotu w powiecie augustowskim:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
ul. Młyńska 52
16-300 Augustów
 
Realizowana oferta dla osób stosujacych przemoc w rodzinie:
- realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne.
Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.