Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Augustowie

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 
Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonujące w województwie podlaskim (1)

Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonujące w województwie podlaskim (2)
 
 
www.pokrzywdzeni.gov.pl
www.ms.gov.pl
 
W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, informujemy, że osoby te, w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dofinansowanie udzielane jest w trybie organizowanych, co roku, otwartych konkursów ofert i z myślą o dostepności wsparcia na obszarze całego kraju. Funkcjonowanie oraz tryb udzielania pomocy uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189). Podstawowymi dostepnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj.:
  1. pokrywanie kosztów swiadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
  2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
  3. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  4. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
  5. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzoniej przestępstwem;
  6. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
  7. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  8. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC
 
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje porządkowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestepstwem.
 
Pamietaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzwdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
 
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostepna jest na stronach Ministarstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestepstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Powrót na góre | Drukuj stronę