Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działania...

 
Województwo Podlaskie:
 
Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.pdf
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.pdf
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.pdf
 
Województwo Warmińsko - Mazurskie:
 
Podmioty realizujące programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.pdf
Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.pdf
Podmioty świadczące pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.pdf
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.pdf
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.pdf
 
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020.pdf
© Sąd Rejonowy w Augustowie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-05-31 w 0.02811 s.