Biegli sądowi

 

Lista biegłych sądowych udostępniana jest zainteresowanym w:

W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.
 

 

© Sąd Rejonowy w Augustowie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2019-06-26 w 0.03807 s.