Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Adres podmiotu w powiecie augustowskim:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
ul. Młyńska 52
16-300 Augustów
 
Realizowana oferta dla osób stosujacych przemoc w rodzinie:
- realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne.
© Sąd Rejonowy w Augustowie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-05-31 w 0.02739 s.