Ochrona danych osobowych RODO

 

Klauzula informacyjna o Inspektorze Ochrony Danych

Ogólna klauzula informacyjna o Administratorze danych osobowych

Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym

Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postepowań

Klauzula informacyjna przy Zamówieniach Publicznych

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Klauzula informacyjna dla biegłych sądowych

Klauzula informacyjna dla mediatorów

© Sąd Rejonowy w Augustowie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2019-12-09 w 0.03157 s.