Sąd Rejonowy w Augustowie

Ochrona danych osobowych RODO

 

Klauzula informacyjna o Inspektorze Ochrony Danych

Ogólna klauzula informacyjna o Administratorze danych osobowych

Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym

Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postepowań

Klauzula informacyjna przy Zamówieniach Publicznych

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Klauzula informacyjna dla biegłych sądowych

Klauzula informacyjna dla kuratorów

Klauzula informacyjna dla ławników

Klauzula informacyjna dla mediatorów

© Sąd Rejonowy w Augustowie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-08-05 w 0.02606 s.