Pokoje gościnne

 
Magdalena Chylińska
tel: 87 643 84 52
fax.: 87 643 84 64
e-mail: [email protected]
 
Sposób rezerwacji i wnoszenia opłat określa Regulamin (.pdf)
 
Zał. nr 3 - Wniosek o rezerwację pokoju gościnnego w SR w Augustowie (.pdf) (.doc)
Zał. nr 4 - Opłata uzdrowiskowa (.pdf) (.doc)
 
 

Zał. nr 1 - Cennik opłat za pobyt w pokojach gościnnych w SR w Augustowie obowiązujący w 2019 r. (wyszczególnienie)

Opłata za pobyt jednej osoby przez jedną dobę

 

1. Pracownicy wymiaru sprawidliwości w ramach podróży służbowej  45,00 zł
2. Pracownicy wymiaru sprawiedliwości oraz członkowie ich rodzin 30,00 zł
3. Osoby obce pobyt do 14 dni 60,00 zł
4. Osoby obce pobyt powyżej 14 dni 100,00 zł
5. Dzieci pracowników wymiaru sprawiedliwości w wieku od 2 do 7 lat 15,00 zł
6. Dzieci do 2 lat bez opłat

 

© Sąd Rejonowy w Augustowie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2019-09-17 w 0.02293 s.