Pokoje gościnne

To jest wersja archiwalna z dnia 2019-02-28 10:14:05

 
Magdalena Chylińska
tel: 87 643 84 71
fax.: 87 643 84 62
e-mail: [email protected]
 
Sposób rezerwacji i wnoszenia opłat określa Regulamin (.pdf)
 
Zał. nr 3 - Wniosek o rezerwację pokoju gościnnego w SR w Augustowie (.pdf) (.doc)
 
  Zał. nr 1 - Cennik opłat za pobyt w pokojach gościnnych w SR w Augustowie obowiązujący w 2019 r. (wyszczególnienie)
Opłata za pobyt jednej osoby przez jedną dobę
1. Pracownicy wymiaru sprawidliwości w ramach podróży służbowej  45,00 zł
2. Pracownicy wymiaru sprawiedliwości oraz członkowie ich rodzin 30,00 zł
3. Osoby obce pobyt do 14 dni 60,00 zł
4. Osoby obce pobyt powyżej 14 dni 100,00 zł
5. Dzieci pracowników wymiaru sprawiedliwości w wieku od 2 do 7 lat 15,00 zł
6. Dzieci do 2 lat bez opłat

 

© Sąd Rejonowy w Augustowie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2019-07-18 w 0.00341 s.