Biegli sądowi

To jest wersja archiwalna z dnia 2019-04-19 13:25:39

 

Lista biegłych sądowych udostępniana jest zainteresowanym w:

W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.
 

 

© Sąd Rejonowy w Augustowie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-05-26 w 0.00295 s.