Przedmiot działalności i kompetencje

 

Określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

Kompetencje sądów powszechnych zostały określone w art. 177 Konstytucji, a uściślone w art. 1 §2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Przedmiot działalności i kompetencje
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.