Czyszczenie i impregnacja elewacji budynku ul. Młyńska 59 w Augustowie

Termin zakończenia: 2018-05-07 15:15

Zaproszenie
do składania ofert na czyszczenie i impregnację elewacji budynku
Sądu Rejonowego w Augustowie położonego przy ul. Młyńskiej 59
 
Sąd Rejonowy w Augustowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na czyszczenie i impregnację elewacji budynku Sądu Rejonowego w Augustowie położonego przy ul. Młyńskiej 59

Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto do 30 tys. euro (art. 4 ust. 8 Ustawy pzp).
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta, jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

 

 

Strona do wydruku

Załączniki
#1
Czyszczenie_i_ impregnacja_elewacji_budynku.pdf
Dodany 2018-04-23 12:05:23 : pobrano 241 razy
0
Informacje o dokumencie: Czyszczenie i impregnacja elewacji budynku ul. Młyńska 59 w Augustowie
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.