Dostawa energii elektrycznej do budynków Sądu Rejonowego w Augustowie

Termin zakończenia: 2013-07-19 00:00

 Augustów dn. 19.06.2013 r

A/1106/27/2013

Wszyscy Wykonawcy zaproszeni do udziału w postępowaniu
dot. Dostawy energii elektrycznej do budynków Sądu Rejonowego w Augustowie
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zmianami), w imieniu Sądu Rejonowego w Augustowie informuję, że w postępowaniu opartym o zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa energii elektrycznej do budynków Sądu Rejonowego w Augustowie” w trybie art. 101 ust.1 pkt.2 Ustawy PZP w związku z Umową Ramową nr 1/ZP-UR/2013 z dnia 7 marca 2013r. zawartą pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a:

1. PGE Obrót S.A.,ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku. Świętojańska 12, 15-082 Białystok
2. ENERGA – Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk
3. PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Wschodni Region Sprzedaży, ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok

wybrana została następująca oferta złożona przez:

PGE Obrót S.A. – ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12,

uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy złożona w wyniku zaproszenia do składania ofert uzyskała maksymalną ilość punktów i jest kompletna, nie mniej korzystna od złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej i zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ.

W postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Oferta Nr 1. PKP Energetyka S.A. – Pion Sprzedaży, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Wschodni Region Sprzedaży, ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok,
uzyskana liczba punktów w kryterium „cena”: 98,32
łączna ilość punktów: 98,32
2. Oferta nr 2. ENERGA – Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
uzyskana liczba punktów w kryterium „cena”: 83,40
łączna ilość punktów: 83,40
3. Oferta nr 3. PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok,
uzyskana liczba punktów w kryterium „cena”: 100
łączna ilość punktów: 100
 
Przewidywany termin podpisania umowy: 2013-06-27.
Strona do wydruku

Załączniki
#1
Informacja_o_wyborze_oferty.pdf
Dodany 2013-06-19 14:27:56 : pobrano 775 razy
0
Informacje o dokumencie: Dostawa energii elektrycznej do budynków Sądu Rejonowego w Augustowie
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.