Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach: w Augustowie przy ul. 3 Maja 43 oraz w Sejnach przy ul. Konarskiego 23B

Termin zakończenia: 2013-10-15 15:15

Sąd Rejonowy w Augustowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynku w Augustowie przy ul. 3 Maja 43 oraz w budynku w Sejnach przy ul. Konarskiego 23B., zgodnie z ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010 roku poz. 1623) Art. 62. 1 pkt 2.
 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
 
______________________________________________________________
 
Augustów, dnia 25.09.2013 r.
DSR-232-7/13
OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy w Augustowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto poniżej 14 tys. euro (art. 4 ust. 8 Ustawy pzp) na przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynku w Augustowie przy ul. 3 Maja 43 oraz w budynku w Sejnach przy ul. Konarskiego 23B, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010 roku poz. 1623) Art. 62. 1 pkt 2.
 
Dodatkowych informacji udziela:
Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Augustowie pod nr tel.: (87) 643 84 79.
Szukaj
.