Remont pokoi gościnnych Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 43

Termin zakończenia: 2011-06-27 10:00

Przedmiotem zamówienia jest remont pokoi gościnnych Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 43.

Remont ośmiu pokoi gościnnych wraz z klatką schodową i piwnicą w budynku Sądu przy ul. 3 Maja 43 zgodnie z dokumentacją projektową.
 
Pełna treść ogłoszenia i SIWZ w załącznikach.
____________________________________________________________________
Numer ogłoszenia: 147984 - 2011
data zamieszczenia: 08.06.2011
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 125962 - 2011 data 24.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Rejonowy w Augustowie, ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 0-87 643 72 34, fax. 0-87 643 21 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59.
____________________________________________________________________
 
Augustów, 27.06.2011 r.
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 
Przedmiot zamówienia:
Remont pokoi gościnnych Sądu Rejonowego w Augustowie przy ulicy 3 Maja 43
 
Sąd Rejonowy w Augustowie informuje,
że w dniu 27 czerwca 2011 r. o godzinie 10.30
odbyło się otwarcie ofert.
 
Złożono następujące oferty
 
L.p.
Nazwa oferenta
Adres oferenta
Cena brutto
1.
 
Zakład Budowlano - Produkcyjno - Handlowy
K. i B. Kotwica Spółka Jawna
16-300 Augustów
ul. Tytoniowa 9
435.653,35 zł
2.
 
Firma Budowlana „DARDOM”
Dariusz Żakiewicz
16-300 Augustów
ul. Sucharskiego 2A/20
451.789,61 zł
 
Przewodniczący Komisji: Bożenna Tańcula

___________________________________________________________________

Augustów, 30.06.2011 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf)

 

___________________________________________________________________

Strona do wydruku

Załączniki
#1
Ogłoszenie_125962-2011.pdf
Dodany 2011-05-24 11:28:54 : pobrano 975 razy
#2
SIWZ_125962-2011.pdf
Dodany 2011-05-24 11:28:54 : pobrano 1818 razy
#3
Załączniki_do SIWZ_125962-2011.pdf
Dodany 2011-05-24 11:28:53 : pobrano 1383 razy
#4
Dokumentacja_konstrukcja.rar
Dodany 2011-05-25 08:53:17 : pobrano 1263 razy
#5
Dokumentacja_instalacja_elektryczna.rar
Dodany 2011-05-25 08:58:03 : pobrano 1275 razy
#6
Dokumentacja_instalacja_sanitarna_1.rar
Dodany 2011-05-25 09:09:18 : pobrano 1279 razy
#7
Dokumentacja_instalacja_sanitarna_2.rar
Dodany 2011-05-25 09:09:16 : pobrano 1214 razy
#8
Dokumentacja_architektura_1.rar
Dodany 2011-05-25 09:48:23 : pobrano 1211 razy
#9
Dokumentacja_architektura_2.rar
Dodany 2011-05-25 09:46:12 : pobrano 1214 razy
#10
Dokumentacja_architektura_3.rar
Dodany 2011-05-25 09:44:14 : pobrano 1247 razy
#11
Dokumentacja_architektura_4.rar
Dodany 2011-05-25 09:42:09 : pobrano 1254 razy
#12
Dokumentacja_architektura_5.rar
Dodany 2011-05-25 09:37:31 : pobrano 1245 razy
#13
Dokumentacja_architektura_6.rar
Dodany 2011-05-25 09:35:25 : pobrano 1272 razy
#14
Dokumentacja_uzupelniajaca_125962_2011.pdf
Dodany 2011-06-15 10:41:07 : pobrano 7248 razy
#15
Pytania do przetargu na remont pokoi goscinnych.pdf
Dodany 2011-06-17 09:30:15 : pobrano 1368 razy
#16
Uzupełnienie przedmiaru_okno oddymiajace.pdf
Dodany 2011-06-17 10:46:38 : pobrano 1537 razy
#17
Pytania_do_przetargu_na_remont_pokoi_goscinnych_2.pdf
Dodany 2011-06-21 13:39:02 : pobrano 1485 razy
0
Informacje o dokumencie: Remont pokoi gościnnych Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 43
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.