Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, na potrzeby jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego - na podstawie umowy ramowej

Termin zakończenia: 2013-10-09 00:00

DSR-220-1/13
Augustów dn. 06.09.2013 r.
Wszyscy Wykonawcy zaproszeni do udziału w postępowaniu
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zmianami), w imieniu Sądu Rejonowego w Augustowie informuję, że w postępowaniu opartym o zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, na potrzeby jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego – na podstawie umowy ramowej” w trybie art. 101 ust.1 pkt.2 Ustawy PZP w związku z Umowami Ramowymi nr 1 i 2 z dnia 18 września 2013r. zawartymi pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a:
1. Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
2. Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
 
W postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Oferta Nr 1. Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
L.p.
Kryterium
Liczba przyznanych punktów
1.
Cena ogólna oferty (P1)
30
2.
Koszt 1 minuty połączenia do sieci operatora (P2).
10
3.
Koszt 1 minuty połączenia na telefony stacjonarne (P3)
5
4.
Koszt 1 minuty połączenia do innych operatorów sieci komórkowych (P4)
15
5.
Koszt 1 minuty połączenia w roamingu * (P5)
5
6.
Koszt wysłania 1 SMS do sieci operatora (P6)
5
7.
Koszt wysłania 1 SMS do innych operatorów sieci komórkowych (P7)
5
8.
Koszt wysłania 1 MMS do sieci operatora (P8)
5
9.
Koszt wysłania 1 MMS do innych operatorów sieci komórkowych (P9)
5
10.
Koszt za 1 MB transmisji danych (P10)
15
RAZEM
100
 
uzyskana liczba punktów w kryterium „cena brutto oferty” : 100
łączna ilość punktów : 100
 
Wybrana została następująca oferta złożona przez

Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
 
Uzasadnienie wyboru: Do dnia 06.09.2013r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna (1) oferta. Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej wykluczeniu oraz odrzuceniu. Oferta Wykonawcy złożona w wyniku zaproszenia do składania ofert uzyskała maksymalną ilość punktów i jest kompletna, nie mniej korzystna od złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej i zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ.
 
Przewidywany termin podpisania umowy : 2013-09-13.
Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji z wyboru oferty na adres e-mail: [email protected]

 

 

Strona do wydruku

Załączniki
#1
Swiadczenie_usług_telefonii_komorkowej_06_09_2013.pdf
Dodany 2013-09-10 13:15:23 : pobrano 756 razy
0
Informacje o dokumencie: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, na potrzeby jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego - na podstawie umowy ramowej
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.