Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, komunikacji, pokoi gościnnych i posesji w budynkach Sądu Rejonowego w Augustowie

Termin zakończenia: 2018-12-12 10:00

Augustów, dnia 04.12.2018 r.
 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://ezamowienia.ms.gov.pl  Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania. Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, komunikacji, pokoi gościnnych i posesji w budynkach Sadu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59 i ul. 3 Maja 43 w Augustowie oraz przy ul. Konarskiego 23B w Sejnach oraz utrzymania porządku na posesji przed budynkiem Sądu przy ul. Konarskiego 23B w Sejnach.
 
 
Biuletyn Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 657263-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.
Strona do wydruku

Załączniki
#1
SIWZ_A_220_5_18.pdf
Dodany 2018-12-04 23:24:39 : pobrano 22 razy
#2
Zal_nr_1_Formularz_ofertowy.docx
Dodany 2018-12-04 23:24:39 : pobrano 13 razy
#3
Zal_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.docx
Dodany 2018-12-04 23:24:39 : pobrano 9 razy
#4
Zal_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx
Dodany 2018-12-04 23:24:39 : pobrano 7 razy
#5
Zal_nr_4_Oswiadczenie_dotyczace_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.do...
Dodany 2018-12-04 23:24:39 : pobrano 7 razy
#6
Zal_nr_5_Wykaz_wykonanych_uslug.docx
Dodany 2018-12-04 23:24:39 : pobrano 7 razy
#7
Zal_nr_6_Wykaz_osob_do_wykonania_zamowienia.docx
Dodany 2018-12-04 23:24:39 : pobrano 11 razy
#8
Zal_nr_7_Oswiadczenie_wykonawczy_ze_osoby_ktore_beda_uczestniczyc_w_wykonaniu_za...
Dodany 2018-12-04 23:24:39 : pobrano 7 razy
#9
Zal_nr_8_Wykaz_urzadzen_technicznych_i_sprzetu.docx
Dodany 2018-12-04 23:24:39 : pobrano 6 razy
#10
Zal_nr_9_Wzor_umowy.docx
Dodany 2018-12-04 23:24:39 : pobrano 8 razy
#11
Zal_nr_10_Szczegolowy_zakres_prac.docx
Dodany 2018-12-04 23:24:39 : pobrano 10 razy
0
Informacje o dokumencie: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, komunikacji, pokoi gościnnych i posesji w budynkach Sądu Rejonowego w Augustowie
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.