Usługi ochroniarskie - ochrona osób i mienia oraz monitoring w obiektach Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59 i ul. 3 Maja 43 oraz w Sejnach przy ul. Konarskiego 23B

Termin zakończenia: 2019-11-15 10:00

Augustów, dnia 29.10.2019 r.

 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://ezamowienia.ms.gov.pl  Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania. Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiot zamówienia

Usługi ochroniarskie - ochrona osób i mienia oraz monitoring w obiektach Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59 i ul. 3 Maja 43 oraz w Sejnach przy ul. Konarskiego 23B
 
Platforma Zakupowa: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=4448796
 
Biuletyn Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 616021-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.
 
_____________________________________________
 
Augustów, 18.11.2019 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Informacja z otwarcia ofert - załącznik Informacja_z otwarcia_ofert.pdf
Szacunkowa wartość zamówienia -załącznik Szacunkowa_wartosc_zamowienia.pdf

_____________________________________________

Augustów, 10.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

 

_____________________________________________

Strona do wydruku

Załączniki
#1
Informacja_o_wyborze_oferty.pdf
Dodany 2019-12-10 10:07:56 : pobrano 26 razy
#2
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
Dodany 2019-11-18 16:03:17 : pobrano 70 razy
#3
Szacunkowa_wartosc_zamowienia.pdf
Dodany 2019-11-18 16:03:17 : pobrano 45 razy
#4
A_220_2_19_SIWZ.docx
Dodany 2019-10-29 10:04:17 : pobrano 96 razy
#5
Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docx
Dodany 2019-10-29 10:04:17 : pobrano 58 razy
#6
Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.docx
Dodany 2019-10-29 10:04:17 : pobrano 51 razy
#7
Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx
Dodany 2019-10-29 10:04:17 : pobrano 48 razy
#8
Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_dotyczace_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalo...
Dodany 2019-10-29 10:04:17 : pobrano 44 razy
#9
Zalacznik_nr_5_Wykaz_wykonanych_uslug.docx
Dodany 2019-10-29 10:04:17 : pobrano 39 razy
#10
Zalacznik_nr_6_Wykaz_osob_do_wykonania_zamowienia.docx
Dodany 2019-10-29 10:04:16 : pobrano 64 razy
#11
Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_wykonawcy_ze_osoby_ktore_beda_uczestniczyc_w_wykonyw...
Dodany 2019-10-29 10:04:16 : pobrano 46 razy
#12
Zalacznik_nr_8_Wykaz_urzadzen_technicznych_i_sprzetu.docx
Dodany 2019-10-29 10:04:16 : pobrano 39 razy
#13
Zalacznik_nr_9_Wzor_umowy.docx
Dodany 2019-10-29 10:04:16 : pobrano 54 razy
#14
Klauzula_informacyjna_RODO.docx
Dodany 2019-10-29 10:04:17 : pobrano 40 razy
0
Informacje o dokumencie: Usługi ochroniarskie - ochrona osób i mienia oraz monitoring w obiektach Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59 i ul. 3 Maja 43 oraz w Sejnach przy ul. Konarskiego 23B
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.