Założenie trawników i utrzymanie zieleni wokół budynków SR w Augustowie położonych przy ul. Młyńskiej 59 i 3 Maja 43

Termin zakończenia: 2018-05-07 15:15

ZAPROSZENIE
do składania ofert na założenie trawników i utrzymanie zieleni wokół budynków Sądu Rejonowego w Augustowie położonych przy ul. Młyńskiej 59 i ul. 3 Maja 43
 
Sąd Rejonowy w Augustowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na założenie trawników i utrzymanie zieleni wokół budynków Sądu Rejonowego w Augustowie położonych przy ul. Młyńskiej 59 i ul. 3 Maja 43.
Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto do 30 tys. euro (art. 4 ust. 8 Ustawy pzp).
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta, jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

Strona do wydruku

Załączniki
#1
Mapy.pdf
Dodany 2018-04-25 12:11:39 : pobrano 213 razy
#2
Zalozenie_trawnikow_i_utrzymanie_zieleni_wokol_budynkow_SR_w_Augustowie.pdf
Dodany 2018-04-25 12:11:39 : pobrano 214 razy
0
Informacje o dokumencie: Założenie trawników i utrzymanie zieleni wokół budynków SR w Augustowie położonych przy ul. Młyńskiej 59 i 3 Maja 43
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.