Wzory druków cywilnych

To jest wersja archiwalna z dnia 2020-06-01 14:51:52

 

 • pełnomocnictwo do oświadczenia spadkowego (.doc)
 • pozew o eksmisję (.doc)
 • pozew o zapłatę (.doc)
 • skarga na czynności komornika (.doc)
 • wniosek o dział spadku (.doc)
 • wniosek o otwarcie testamentu (.doc)
 • wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (.doc)
 • wniosek o podział majątku wspólnego małżonków (.doc)
 • wniosek o sprostowanie aktu USC (.doc)
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (.doc)
 • wniosek o stwierdzenie zasiedzenia (.doc)
 • wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (.doc)
 • zażalenie (.doc)
 • obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (.pdf)
 • wzór wykazu inwentarza (.pdf)
 • wniosek o wszczęcie egzekucji (.doc)
 • skarga na czynności komornika (.doc)

 

Strona do wydruku

Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.