Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Augustowie

Standardy Obsługi Interesanta

 

Katalog usług

Karty usług podstawowych

Karty usług uzupełniających

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zrealizowało projekt pn. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w

Ważnym aspektem realizacji projektu, nie tylko wizerunkowym, jest usprawnienie komunikacji z interesantem, szczególnie z interesantem z niepełnosprawnościami, poprzez udostępnienie w sądach oraz zamieszczenie na portalu internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości, aktualizowanych cyklicznie, co do zmieniającego się stanu prawnego, katalogów usług wraz z kartami usług dla interesantów poszczególnych szczebli sądów.

Katalog usług wraz z kartami usług świadczonych przez sąd (przeznaczone dla interesantów) obejmuje usługi, możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe) np. udostępnianie osobom uprawnionym akt sprawy w celu ich przeglądania lub sporządzania fotokopii, a także te wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla sądu rejonowego, usługi uzupełniające dla sądu okręgowego, usługi uzupełniające dla sądu apelacyjnego) np. informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, informacja o apelacji, o kasacji.

Karta usług ujęta w katalogu usług, to jednostkowa informacja o postępowaniu. Są to informacje dla interesantów o tym, w jaki sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne, w szczególności informację o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informację o tym, w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory zastosować.

Karta usługi to konkretna instrukcja działania dla interesanta, udzielana zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą. Karty usług to wybrane rodzaje spraw, z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądu.

Do kart usług zostały załączone wzory pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej usługi.

Dostęp elektroniczny do kart usług sądu danego szczebla jest dostępny dla wszystkich użytkowników w portalu internetowym pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl

Strefa o dostępie publicznym w Portalu zawiera obok informacji i aktualności dotyczących projektu także możliwość pobrania przez interesantów elektronicznej wersji katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami, pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej karty usługi.

Zarządzenie Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowego Nr A-022-2/21 w sprawie wdrożenia w Sądzie Rejonowym w Augustowie standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług i powiązanymi z nimi procederami świadczenia usług

Ulotka –wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym

 

Powrót na góre | Drukuj stronę