Wzory druków ksiąg wieczystych

  • Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) (.pdf)
  • Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) (.pdf)
  • Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD) (.pdf)
  • Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP) (.pdf)
  • Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU) (.pdf)
  • Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) (.pdf)
  • Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (.pdf)
Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Wzory druków ksiąg wieczystych
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.